Anunt de interes public

Anunt public,

Sc Chemark Rom SRL, titular al proiectului ” Amenajare spatiu pentru comercializarea si depozitarea produselor de protectia plantelor” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AMP Dolj – Fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Craiova, str. Tehnicii, nr. 1, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul AMP Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, in zilelede L-J, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.09.2018.

Multumim !