Azofix

Azofix conţine bacteria Azotobacter vinelandii, care se consideră că este principalul tip de bacterie fixatoare de azot non-simbiotică, ce se află în sol.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂFORMULARECERTIFICAT BIOFIRMĂ PRODUCĂTOARE

Atmosfera pământului are 78% azot(N2) în ea. Aceasta echivalează cu 88 de mii de tone de azot pe hectar. Azofix asigură accesul la aceste resurse de azot practic nelimitate și permite fermierului să ia o cantitate din acest azot și să o pună la dispoziţia plantelor. După aplicare, acesta iniţiază asimilarea de azot din atmosferă. O parte din azotul acumulat este utilizat pentru bacteriile însele, iar cealaltă parte este convertită în amoniu(NH4) și este lăsată în sol pentru plante. Rezultatele testelor din diferite ţări indică faptul că Azofix vă ajută să obţineţi 30 până la 80 kg N substanţă activă pe hectar pe an prin fixare din atmosferă.

Azofix poate fi utilizat în toate culturile agricole. Bacteriile măresc cantitatea de azot din sol,însă ajută în același timp la creșterea activităţii biologice a solurilor, hrănind și numeroase microorganisme. Studiile indică faptul că reziduurile din plante se mineralizează mult mai rapid. Este mai ușor să lucraţi solul cu echipament specializat, tractoarele utilizează cu până la 40% mai puţin combustibil. Se poate aplica pe toate tipurile de sol.

CULTURĂDOZAMOMENTUL APLICĂRII
Toate culturile (cereale păioase, porumb, floarea soarelui, rapiţă, viţa de vie, pomi fructiferi, culturi legumicole, culturi horticole, culturi furajere)1-2 l/haÎnainte de semănat sau în primele stadii ale dezvoltării, în amestec cu primul tratament cu pesticide sau cu primii fertilizanţi.

Constă în: Azotobacter vinelandii (împreună cu resturile mediului de cultură), de cel puţin 1×109 CFU/ml. Oligoelementele Mg, Mn și Fe de până la 0,01%.

Azofix poate fi amestecat cu toate pesticidele și cu toţi fertilizatorii, exceptând situaţiile în care producătorul indică altfel. Produsul nu este toxic și nu reprezintă nici un risc pentru oameni, animale și mediul înconjurător

REZULTATE

Una dintre întrebările frecvente este cum funcţionează Azofix cu diferite doze de fertilizant cu azot? Rezultatul se poate observa mai jos.
Staţia de experimente ASU Experiment 2012PRODUCŢII OBŢINUTE Lot martor (Fără aplicare de Azofix)PRODUCŢII OBTINUTE Lot cu aplicare de Azofix 1 l/haDiferenţă de productie t/ha
N100 P60 K905,936,450,52
N110 P60 K905,75 6,720,97
N120 P60 K905,466,781,32
N130 P60 K905,596,871,28
N140 P60 K905,736,991,26
N150 P60 K906,207,211,01
N160 P60 K906,3327,321,00
R050,51

Influenţa normelor de îngrăşăminte cu azot în combinaţie cu Azofix(o singura aplicare) asupra producţiilor de grâu de toamnă.

Cea mai mare eficienţă Azofix s-a observat în cazul dozei N130. Atunci când normele fertilizantului cu azot au crescut, eficienţa Azofixului a fost redusă. Atunci când N160 a fost aplicat, s-a înregistrat o creștere a recoltei cu 1,0 t/ha. În cazul în care cantitatea de fertilizant cu azot crește, eficienţa Azofix scade, însă continuă să înregistreze rezultate eficiente din punct de vedere economic.

Pentru detalii si comenzi :