BACTOFORCE

Bactoforce este un produs microbiologic unic care este cunoscut pentru proprietăţile sale fungicide.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂFORMULARECERTIFICAT BIOFIRMĂ PRODUCĂTOARE

Bacteria Bacillus subtilis produce antibiotice, inclusiv aşa numitele iturine care ajută bacteriile să lupte cu alte microorganisme, distrugându-le sau reducând rata lor de creştere. Atunci când se aplică direct pe seminţe bacteria Bacillus subtilis, colonizeaza sistemul radicular concurând cu diferite organisme ale bolii care atacă rădăcina. Bactoforce inhibă de asemenea germinarea sporilor patogeni şi interferează cu ataşarea patogenului la plantă. Atunci când se aplică pe sol sau pe seminţe, Bacillus subtilis se hrăneşte cu exudaţii din rădăcină ai plantei, privând patogenii bolii de sursa de hrană.

Bactoforce poate fi utilizat în toate culturile agricole. Produsul se poate utiliza ca tratament sămânţă în doza de 1L/tona sau poate fi pulverizat pe sol sau plante, 1-2 Litri/ha. Conţine: Bacillus subtilis (împreună cu resturile mediului de cultură) de cel puţin 1x 109 CFU/ml, oligoelemente Mg, Mn, Fe. Compatibilitate: B actoforce p oate fi a mestecat c u toate pesticidele şi cu toţi fertilizatorii, exceptând situaţiile în care producătorul indică altfel. Produsul nu este toxic şi nu reprezintă nici un risc pentru oameni, animale şi mediul înconjurător.

CULTURĂDOZAMOMENTUL APLICĂRII
Toate culturile (cereale păioase, porumb, floarea soarelui, rapiţă, viţa de vie, pomi fructiferi, culturi legumicole, culturi horticole, culturi furajere)1-2 l/haÎnainte de semănat sau în primele stadii ale dezvoltării, în amestec cu primul tratament cu pesticide sau cu primii fertilizanţi, pâna la înflorire.

Pentru detalii si comenzi :