Calendarul fermierului – Lucrări în câmp în luna septembrie

În septembrie, prioritățile în cultura mare sunt reprezentate de recoltarea manuală și mecanizată a florii-soarelui în gospodăriile individuale, recoltarea cartofilor, a sfeclei pentru zahăr și a hibrizilor timpurii de porumb, încheierea semănatului la rapița pentru ulei, efectuarea arăturilor pentru semănăturile de toamnă, fertilizări.

Recoltarea manuală a florii-soarelui începe când umiditatea din semințe scade la 16-18%, astfel încât, până la treierat, uscarea semințelor să continue până la umiditatea de 10-11%. Recoltarea cu combina trebuie să înceapă când umiditatea scade sub 15% și se încheie când aceasta ajunge la 11-12%. Lanul de floarea-soarelui are la data recoltării 80-85% din calatidii de culoare brună și brun-gălbuie, restul de 15-20% dintre calatidii sunt complet galbene. Semănatul culturii de rapiță de toamnă pentru ulei se continuă și după epoca optimă de semănat, în funcție de condițiile meteorologice ale anului agricol. Sămânța folosită trebuie să fie proaspătă, cu puritatea de 95% și capacitatea germinativă de minimum 85%.

agricultura

Viticultură
Se recoltează strugurii de masă şi se poate începe recoltarea strugurilor pentru vin;
Se pregătesc spaţiile şi vasele necesare pentru depozitarea vinului;
În cazul înfiinţării de noi plantaţii, se recoltează probe de sol care se trimit la laboratoare pentru analiză;
În vederea plantărilor de toamnă, se execută fertilizarea de bază şi desfundatul la cca. 60 cm.

vit

Semănatul cerealelor de toamnă: grâu, secară, orz, orzoaică, triticale

Alegerea soiurilor pentru toate aceste culturi trebuie făcută cu multă atenţie, folosind datele din loturile demonstrative din localităţile cele mai apropiate, cu condiţii asemănătoare de climă şi sol şi consultând inginerii agronomi din zonă. Pentru a intra în toamnă bine înrădăcinate, înfrăţite şi călite pentru a parcurge iarna fără pierderi prin îngheţ, toate aceste culturi trebuie semănate astfel ca până la intrarea în iarnă plantele să acumuleze 45-55 °C, respectiv să vegeteze 40-50 de zile cu temperaturi mai mari de +5 °C. Aceasta înseamnă că premergătoare pentru aceste culturi sunt plantele care părăsesc terenul devreme, cum sunt leguminoasele cultivate pentru boabe şi furajere, rapiţa pentru ulei, borceagul de toamnă şi primăvară, trifoiul roşu ş.a. Porumbul – hibrizii timpurii şi semitimpurii – poate fi o bună premergătoare dacă a fost fertilizat, cultura a fost curățată de buruieni şi s-a recoltat devreme, pentru ca terenul să poată fi pregătit în timp util pentru semănat.

Floarea soarelui fertilizată şi curăţată de buruieni, recoltată atent, fără pierderi, pentru a preveni samulastra, poate fi folosită ca premergătoare.
Cerealele de toamnă nu se pot cultiva după sorg, iarbă din Sudan, mei, dughie, deoarece acestea lasă terenul sărac în apă.

Cerealele de toamnă nu se seamănă în monocultură, deoarece se înmulţesc agenţii patogeni şi dăunătorii comuni, lanurile se îmburuienează, în sol se acumulează o floră bacteriană rizosferică (prin compuşii ei vitali, aceasta dăunează creşterii plantelor).

Recomandări pentru fiecare cultură

Secara se seamănă cu două săptămâni înaintea grâului, deoarece îşi încheie înfrăţirea din toamnă.

Triticalele se seamănă de preferinţă în zona periferică a culturii grâului, în a doua jumătate a lunii septembrie.

Orzul şi orzoaica de toamnă, fiind mai sensibile la îngheţ decât grâul, se seamănă cu o săptămână mai devreme, pentru a avea timp să se călească şi să reziste la îngheţ.

Grâul: în zonele colinare se seamănă începând din 15 septembrie şi până la începutul lunii octombrie, iar în câmpiile din vestul şi sudul ţării semănatul începe spre sfârşitul lunii septembrie şi se încheie în ultima decadă a lunii octombrie.

ŞTIAŢI CĂ …

  • în perioada de toamnă-iarnă, respectiv de la răsărire şi până în primăvară, grâul consumă 8-25% din cantitatea totală de azot necesară pentru întreaga vegetaţie, 12-25% din cantitatea de fosfor şi 12-15% din cantitatea de potasiu;
  • consumul ridicat de elemente nutritive este folosit pentru formarea sistemului radicular, pentru înfrăţire şi pentru acumularea rezervelor necesare parcurgerii iernii;
  • în această perioadă se acumulează în plante substanţe importante (hormoni, vitamine, enzime, etc.) care favorizează apoi geneza florală şi parcurgerea cu bine a fazelor de vegetaţie;
  • insuficienţa elementelor nutritive din această perioadă, respectiv de la răsărit şi până la intrarea în iarnă nu poate fi compensată prin fertilizare în primăvară, fapt cu repercusiuni negative asupra recoltei viitoare;
  • întreaga doză de fosfor şi potasiu şi o treime-jumătate din doza de azot trebuie să ajungă în sol înainte de semănat.

floarea-soarelui