Carenţa de azot la culturile agricole

Tomate, meri, viţă de vie, salată, cartof, cereale

Azotul (N) este unul dintre cele mai abundente  elemente din plante și animale, deoarece este o  componentă majoră a proteinelor, cantitatea de  azot necesară unei culturi este mare comparativ cu  rezervele naturale de azot din cele mai multe soluri  și, prin urmare, majoritatea culturilor răspund  pozitiv la aplicarea de azot suplimentar, fie din  gunoi de grajd sau din îngrășăminte anorganice,  cum ar fi ureea sau azotatul de amoniu.

Carenţa de azot provoacă reduceri dramatice ale  creșterii plantelor și totuși, nu este ușor de  recunoscut în câmp, cu excepţia cazului în care  există o cultură bine fertilizată pentru comparaţie.  Simptomele generale sunt colorarea în verde  deschis a frunzelor și o creștere lentă rezultând  într-o acoperire a solului întârziată sau redusă.  Dacă aprovizionarea cu azot este scăzută pe  parcursul creșterii culturii, nu poate fi evidentă  senescenţa frunzelor mai mature.  Azotul este crucial pentru fotosinteză și funcţia  de reproducere. Azotul este componenta de bază  a proteinelor și este esenţial pentru creșterea  celulelor noi, fiind utilizat în principal pentru  creșterea frunzelor și a tulpinilor, precum și pentru  asigurarea vigorii generale a plantelor.

Deficienţa de azot la tomate se manifestă prin  îngălbenirea frunzelor, de la vârf spre bază, urmând  nervura principală. În cazul răsadurilor, plantele  sunt firave, de culoare verde deschis. Înflorirea și  fructificarea sunt reduse, iar în cazuri de deficit  grav ţesutul plantelor se necrozează.

Simptomele lipsei de azot la măr sunt similare  celor de la alte plante: frunze galben-verzui, fără  vigoare, creștere vegetativă slabă și recoltă  redusă.  Nu numai deficienţa azotului este o problemă,  ci și surplusul. Cultivatorul trebuie să urmărească  atent dezvoltarea plantei și să intervină atunci  când este necesar. Pomii tineri, fără rod,  beneficiază adesea de programe de fertilizare cu  conţinut de azot mai ridicat. Obiectivul este ca  plantele tinere să aibă creștere vegetativă, în  timp ce în cazul plantaţiilor pe rod se urmărește  recolta și o calitate ridicată a fructului.

Lipsa de azot la viţa de vie 

În cazul carenţei de azot, frunzele viţei de vie  sunt clorotice, cu peţiolul ușor roșiatic. Coardele  au vigoare slabă, boabele strugurilor se desprind  ușor iar în cazul excesului fertilizării cu azot,  frunzele sunt de dimensiuni mari, verde închis,  coardele cresc viguros, ciorchinii sunt compacţi.

Cauze posibile: fertilizare insuficientă,  conţinut în materie organică scăzut; exces  de umiditate, frig, umezeală; concurenţă cu  buruienile, sol tasat, îngrășăminte organice cu  raport C/N ridicat.  Soluţii de combatere și prevenire: limitarea  concurenţei (buruienile), plan de fertilizare  corespunzător, asigurarea aerării solului.

 

Deficitul de azot la salată 

Azotul este foarte important în cultura salatei.  Simptomele carenţei de azot se observă iniţial  prin decolorarea frunzelor. Creșterea și formarea  căpăţânii este redusă, începe apariţia rădăcinilor  groase iar planta are un aspect anemic.  În imaginile din dreapta putem observa  manifestarea carenţei de azot la salată. În cea  de-a două imagine se observă diverse stadii ale  carenţei, plecând de la simptomele timpurii până  la carenţă în stadiu avansat.

 

Simptomele lipsei de azot la cartof 

Cum fertilizăm solul pentru a avea o recoltă  cât mai bună?  Pentru fiecare 1.000 kg tuberculi și biomasă  epigee aferentă, cartoful consumă în medie 5 kg  azot – N, 3 kg pentaoxid de fosfor – P2O5, 8 kg oxid  de potasiu – K2O, 3 kg oxid de calciu – CaO şi 1 kg  oxid de magneziu – MgO.  În ceea ce privește fertilizarea minerală, după  leguminoase perene, doza de azot (N) se reduce cu  20-30 kg/ha şi se mărește doza de fosfor cu 20 kg/  ha. După leguminoase anuale, doza de azot se  reduce cu 10-20 kg/ha şi se mărește doza de fosfor  cu 15 kg/ha. După plante tehnice, doza de azot şi  fosfor se mărește cu 10-20 kg/ha.

Mai multe detalii gasiti in revista Chemark Rom nr 25 pag. 4.

Descarca revista de AICI