Confidențialitate

 

Noi respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților către terți, cu excepția celor necesare a fi transmise pentru executarea contractului încheiat, care presupune acțiuni precum: livrarea unui produs către adresa specificată, verificarea efectuării plăților și alte controale de securitate. De asemenea, aceste date vor fi folosite cu consimțământul Dumneavoastră pentru informări comerciale legate de produsele pe care le oferim prin acest magazin.

Noi ne angajăm să protejăm și să respectăm caracterul personal al datelor dumneavoastră. Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor personale și securitatea datelor. Politica de mai jos descrie tipul de date pe care noi le-am putea solicita, modul de utilizare și de protejare al acestora, precum și persoanele care vor avea acces la acestea. Clienții care trimit date către noi acceptă prezenta Politică de Confidențialitate.

Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării dumneavoastră privind evoluția și starea comenzilor, precum și în evaluarea produselor oferite.

Chemark Rom SRL este Operator de date cu caracter personal inregistrat la autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 36099

Date solicitate și modul de utilizare al acestora

În general, datele personale nu sunt solicitate în momentul în care dumneavoastră accesați site-ul nostru, cu excepția cazurilor în care doriti să plasați o comandă. În cazul în care decideți să plasați o comandă va putem solicita să furnizați datele dumneavoastră personale. De exemplu :

 • Vă putem cere să completați: nume și prenume, adresa poștală (inclusiv codul poștal), adresa e-mail, numărul de telefon, serie și nr. a CI si CNP-ul, și alte informații personale de identificare.
 • Vă putem cere, de asemenea, să completați chestionare pe care le utilizăm pentru analiza satisfacției în rândul clienților noștri.

Noi strangem și utilizăm datele dumneavoastră personale numai în scopul înregistrării și sprijinirii participării dumneavoastră în activitățile pe care dumneavoastră le selectați sau pentru alte scopuri direct asociate acestora. De exemplu:

 • În cazul în care dumneavoastră plasați o comandă pe site-ul nostru, noi vom utiliza datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră conform oricărui contract de vânzare-cumpărare: pentru facturarea produselor, asigurarea livrării produselor, procesarea plății produsului;
 • În cazul în care ne furnizați informații privind satisfacția dumneavoastră în calitate de client, acestea pot fi folosite pentru îmbunătățirea produselor noastre;
 • În cazul în care optați să primiți informații privind produsele, serviciile sau alte oferte speciale ale noastre, datele furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate pentru a vă expedia respectivele informații. Aveți posibilitatea de a vă dezabona oricând doriți. Abonarea la acest serviciu se face în mod opțional și gratuit.
 • În cazul în care vă înscrieți într-un concurs, datele sunt necesare pentru a vă valida înscrierea și pentru a vă contacta cu privire la concurs sau premiile acordate.

Transferul de date către terți

În momentul în care trimiteți datele personale către noi, de pe acest site, înțelegeți și acceptați că aceste date se pot transfera către contractorii noștrii, necesare îndeplinirii serviciilor solicitate de noi (ex. societățile prin intermediul cărora vă vor fi livrate la domiciliu).

Noi nu vom utiliza sau transfera către terți datele dumneavoastră personale în orice alte scopuri, decât în limita legilor sau normelor în vigoare sau la cererea autorităților competente în vederea stabilirii sau susținerii unei acțiuni legale, sau în vederea prevenirii fraudelor sau oricăror alte activități ilegale.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime

S.C. Chemark Rom S.R.L. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

  • realizarea de rapoarte și analize;
  • realizarea de informări în scopuri proprii;
  • publicării, promovării, ofertării produselor oferite de S.C.Chemark Rom S.R.L.

date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

Securitate

Noi ne luăm toate măsurile de precauție necesare în vederea protejării datelor dumneavoastră personale împotriva oricărui acces neautorizat, oricărei modificări neautorizate, divulgări sau distrugeri. Totuși, noi nu putem garanta securitatea internetului.

Link-uri către site-uri deținute de terți

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri. Vă informăm că nu suntem responsabili de practicile de securitate sau de confidențialitate asumate de către acele site-uri. Vă recomandăm să fiți atenți atunci când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarațiile de confidențialitate ale fiecărui site care cere date personale. Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică numai site-ului chemarkrom.ro.

Modificări ale Declarației de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica prezenta Politică de Confidențialitate oricând, prin urmare vă rugam să o citiți în mod frecvent.