Prin fertilizare convențională, culturile agricole valorifică, în medie, 15-20% din fosforul introdus în sol, restul fixându-se în forme insolubile şi mai greu accesibile plantelor sau fiind în afara zonei de absorbție a rădăcinilor.

Mai mult de 50% din fosfor se blochează deja dacă pH-ul solului iese din optim cu o unitate (pH < 6 sau pH > 7,5), iar pe solurile puternic acide sau puternic alcaline blocajele sunt și mai mari, de peste 70%.

O altă parte importantă din cantitatea de fosfor aplicată la sol rămâne nevalorificată din cauza mobilității reduse a acestui element (difuzie redusă în sol, distanța de absorbție prin rădăcină de circa 1 mm).

Cât fosfor utilizează  plantele din îngrășăminte?

Fosforul rămâne nevalorificat din cauza mobilității reduse (distanță până la rădăcină și difuzia redusă)

Aplică 25kg/ ha Seed Sprint și înlocuiește 75 kg DAP

Soluția propusă de Chemark Rom este introducerea îngrășământului starter Seed Sprint H5 în tehnologia nutriției de bază la cultura de grâu. Este un îngrășământ starter microgranulat aplicat la semănat, odată cu sămânța, cu ajutorul unui aplicator.

Fabricat în Spania de Tradecorp International și utilizat deja de fermieri din peste 80 de țări, acest produs are două caracteristici remarcabile: aduce fosforul în zona de absorbție a rădăcinii prin aplicarea localizată imediat sub sămânță și conține acizi humici, care menţin pH-ul local în limite optime, prevenind blocajele fosforului în sol.

Poți înlocui astfel o mare parte din îngrășamintele convenționale, asigurând fosfor 100% disponibil tinerelor plante. Seed Sprint contribuie la o agricultură sustenabilă, prin reducerea risipei de fertilizanți.

Seed Sprint cu acizi humici

Fosforul din Seed Sprint aplicat aproape de zona de absorbție a rădăcinii

Cantitate dublă de Fosfor disponibil și economie/ha față de fertilizarea clasică

În tehnologia de fertilizare cu Seed Sprint, culturile vor valorifica 100% din fosforul introdus în sol necesar pentru răsărire și pentru prima etapă de creștere vegetativă. În plus, prin aplicarea a 25 kg de Seed Sprint, poți reduce cu 75 kg cantitatea de DAP, având totuși o cantitate dublă de fosfor disponibil.

Grad valorificare Fosfor la fertilizare convențională față de fertilizarea cu Seed Sprint
Fosfor disponibil la fertilizarea cu 75 kg DAP față de 25kg Seed Sprint

Mai mult fosfor disponibil înseamnă înfrățire mai bună

Grâul are nevoie de resurse nutritive complexe pentru a susține dezvoltarea fraților fertili. Așa cum au arătat măsurătorile institutului canadian Plant Nutrition Institute, boabele de la fraţii F1 și F2 reprezintă aproximativ jumătate din producţia finală, iar cealaltă jumătate vine de la boabele tulpinii principale.

La începutul sezonului, când grâul „decide” câţi fraţi să iniţieze, fosforul din îngrășământul de bază aplicat este responsabil pentru mai mult de 50% din totalul fosforului necesar plantei.

Disponibilitatea redusă a fosforului din sol în această perioadă poate întârzia creșterea plantelor și reduce înfrățirea, recuperarea nemaifiind posibilă, chiar dacă aprovizionarea cu fosfor va crește ulterior la niveluri adecvate.

Cu Seed Sprint, culturile au disponibil 100% din fosforul necesar pentru răsărire și pentru prima etapă de creștere vegetativă.

Seed Sprint conține 43% Fosfor, Acizi humici, 12% Azot, 5% Sulf și 0,8 % Zinc, oferind nutriție de cea mai bună calitate pentru startul culturii, asigurând o răsărire uniformă inclusiv pe soluri acide sau alcaline.

Fermierii din toate zonele țării care au aplicat Seed Sprint au constatat în fiecare an efectele pozitive asupra culturilor: răsărire uniformă și explozivă, dezvoltarea puternică a sistemului radicular față de plantele din parcele învecinate, creșterea vitezei de dezvoltare vegetativă în primele faze. Într-un cuvânt, un start optim al culturii!

Solicită consultanţă!