Îngrășăminte cu aplicare foliară!

Utilizarea lor în nutriția plantelor nu substituie , nu înlocuiește, nu elimină!

Îngrășămintele chimice clasice, solide, cu aplicare la sol, nu pot asigura în totalitate pentru întreagă perioadă de vegetație a unei culturi, necesarul de elemente  nutritive al plantelor, mai ales a microelementelor esențiale . În timpul vegetației,  completează și asigură necesarul de elemente nutritive al culturilor, mai ales în perioadele de consum maxim, stimulînd în acest fel dezvoltarea vegetativă a plantelor.

Avantaje:

  • Absorbția îngrășămintelor este rapidă și completă;
  • Cea mai mare parte a nutrienților ajung direct în frunze;
  • Practic, fertilizanții intră în circuitul nutritiv al plantelor, în prima zi de la aplicare;
  • Consumul de energie al plantei este scăzut, combinat cu timpul cîștigat, are loc o dezvoltare mai bună și mai rapidă a plantelor;
  • Micșorează efectele negative cauzate de factori de stress climatici și tehnologici;
  • Are influență pozitivă directă asupra calității producției, mai ales în horticultură;
  • Prin aplicarea N mai ales în partea a două a perioadei de vegetație, duce la creșterea conținutului de proteină din boabele cerealelor și favorizează sinteza, transportul și depozitarea substanțelor de rezervă în tuberculi, bulbi, rădăcini.

Datorită calității deosebite a ingredientelor folosite și a tehnologiei de ultimă generație utilizată pentru fabricarea lor, aceste îngrășăminte au la rândul lor calități tehnice deosebite, care permit utilizarea lor în condiții de siguranță și eficientă maxime. Indiferent de formularea solidă sau lichidă, solubilitatea lor în apă este totală, nu rămân reziduri, nu rămân depuneri în rezervorul în care se prepară soluția, nu rămân îngrășăminte.

Utilizatorul  la rândul  lui, trebuie să respecte anumite reguli și standarde tehnice privind prepararea soluției și mai ales trebuie să acorde importanța  cuvenită  privind calitatea apei pe care o folosim.

Îngrășăminte  cu  aplicare  foliară  care  au  componență organică ce au o activitate asemănătoare cu cea a hormonilor, stimulează creșterea plantelor, ajută la activarea metabolismului plantelor, favorizează declanșarea activității enzimelor, influențează pozitiv declanșarea sistemului natural de apărare al plantelor, induce rezistența la boli, mărește capacitatea de reținere a apei de către plante, mărește gradul de absorbție a nutrienților din sol, îmbunătățește asimilarea mai ușoară și mai eficientă a nutrienților, accelerează procesul de creștere al  plantelor .