BREAK-THRU®S240 este un adjuvant de ultimă generaţie din categoria ”super-spreader”. Acest agent tensioactiv aparţine clasei chimice a trisiloxanelor modificate organic

SUBSTANŢĂ ACTIVĂFORMULAREFIRMĂ PRODUCĂTOARE

BREAK-THRU®S240 este un agent tensioactiv care aparţine clasei chimice a trisiloxanelor modificate organic. Aceştia sunt singurii adjuvanţi pentru agricultură care pot produce fenomenul de super difuzare, ceea ce înseamnă acoperirea rapidă a suprafeţelor hidrofobe (e.g: frunze), la concentraţii de 0,1% sau chiar mai mici.
Soluţiile apoase care conţin BREAK-THRU® S240 au un unghi de contact egal cu 0, comparativ cu apa tratată cu agenţi tensioactivi convenţionali, cum ar fi etoxilaţi nonilfenol.

Aria de difuzare mai mare este o consecinţă directă a reducerii semnificative a tensiunii superficiale sub 25 mN/m2.
Prin urmare, soluţiile pentru tratamente, care conţin BREAK-THRU® S240 furnizează o protecţie sporită a culturilor prin punerea în valoare mai eficientă a pesticidelor şi fertilizanţilor:
• umectarea completă a plantelor tratate (efectul de umectare);
• permite soluţiei să pătrundă şi în zonele dificil de tratat în mod tradiţional (efect de targetare);
• absorbţie sporită prin straturile de ceară ale frunzei (penetrarea cuticulei);
• pătrunderea în stomate (inundarea stomatelor).

Pentru a respecta legislaţia în vigoare şi a nu depăşi limita maxim admisă trebuie urmărite instrucţiunile de pe etichetă. Înainte de a utiliza BREAK-THRU® S240 se recomandă testarea compatibilităţii sale.

CulturăDozăMomentul aplicării
Culturi de câmp şi legume- Pesticide sistemice100–200 ml/haPentru a îmbunătăţi umectarea, difuzarea şi absorbţia
Culturi de câmp şi legume- Pesticide de contact50–125 ml/haPentru a îmbunătăţi umectarea şi difuzarea substanţelor.
Pepiniere, livezi şi viţă de vie200-300 ml/haÎn funcţie de stadiul de dezvoltare.

1. Protecţia de lungă durată a culturii împotriva agenţilor patogeni ca: mălura, fuzarioza, tăciunele, sfâşierea frunzelor etc.
2. Permite pătrunderea unei cantităţi mai mari de substanţă activă în plantă, aceasta acţionând chiar şi în condiţii dificile;
3. Asigură rezistenţa la spălarea soluţiei de ploaie şi o capacitate mărită de absorbţie (căderea precipitaţiilor la o oră după utilizarea amestecului nu necesită o nouă aplicare);
4. Permite reducerea cantităţilor de soluţie utilizate cu până la 30% (economie de timp, bani şi resurse de mediu).

Inundarea stomatelor

Stomatele sunt pori microscopici aflaţi pe epiderma frunzelor, care au un rol important în schimbul de vapori de apă, oxigen şi dioxid de carbon.
Dacă soluţiile pătrund în timpul schimbului de gaze atunci se obţine acces direct la structura intercelulară a plantei.
După ce intră în cavitatea sub-stomatală, substanţele active sunt absorbite rapid de mezofilul spongios şi transportate în toată planta, obţinându-se un efect de protecţie, rapid şi eficient

Penetrarea cuticulei

Funcţia principală a stratului cuticular de ceară este aceea de a preveni pierderea apei de pe suprafaţa frunzei. În acelaşi timp, impermeabilitatea sa îngreunează pătrunderea pesticidelor în frunză. Agenţii tensioactivi pot uşura trecerea pesticidelor prin cuticulă, fără a o afecta.

Pentru ofertă și detalii produs contactați reprezentantul Chemark Rom: