BREAK-THRU®S240 este un adjuvant de ultimă generaţie din categoria ”super-spreader”: super dispersant și super penetrant.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE
trisiloxan modificat cu polieteri Concentrat solubil (SL) Evonik Degussa GmbH

Acţiune

BREAK-THRU®S240 este un agent tensioactiv care aparţine clasei chimice a trisiloxanilor modificaţi organic. Aceştia sunt singurii adjuvanţi pentru agricultură care pot produce fenomenul de super difuzare, ceea ce înseamnă acoperirea rapidă a suprafeţelor hidrofobe (e.g: frunze), la concentraţii de 0,1% sau chiar mai mici.

Soluţiile apoase care conţin BREAK-THRU® S240 au un unghi de contact egal cu 0, comparativ cu apa tratată cu agenţi tensioactivi convenţionali, cum ar fi etoxilaţi nonilfenol.

Picături de apă simple şi în combinaţie cu BREAK-THRU® S240 (acoperă o suprafaţă mai mare)

Aria de difuzare mai mare este o consecinţă directă a reducerii semnificative a tensiunii superficiale sub 25 mN/m2.

Prin urmare, soluţiile pentru tratamente care conţin BREAK-THRU® S240 furnizează o protecţie sporită a culturilor prin punerea în valoare mai eficientă a pesticidelor şi fertilizanţilor:

 • umectarea completă a plantelor tratate (efectul de umectare);
 • permite soluţiei să pătrundă şi în zonele dificil de tratat în mod tradiţional (efect de targetare);
 • absorbţie sporită prin straturile de ceară ale frunzei (penetrarea cuticulei);
 • pătrunderea în stomate (inundarea stomatelor).

Inundarea stomatelor și penetrarea cuticulei

Inundarea stomatelor

Stomatele sunt pori microscopici aflaţi pe epiderma frunzelor, care au un rol important în schimbul de vapori de apă, oxigen şi dioxid de carbon.

Dacă soluţiile pătrund în timpul schimbului de gaze atunci se obţine acces direct la structura intercelulară a plantei.

După ce intră în cavitatea sub-stomatală, substanţele active sunt absorbite rapid de mezofilul spongios şi transportate în toată planta, obţinându-se un efect de protecţie rapid şi eficient.

Penetrarea cuticulei

Funcţia principală a stratului cuticular de ceară este aceea de a preveni pierderea apei de pe suprafaţa frunzei. În acelaşi timp, impermeabilitatea sa îngreunează pătrunderea pesticidelor în frunză.

Agenţii tensioactivi pot uşura trecerea pesticidelor prin cuticulă, fără a o afecta.

Picături pe suprafaţa frunzei, tensiunea lor de suprafaţă şi unghiurile de contact

Avantaje

 • Protecţia de lungă durată a culturii împotriva agenţilor patogeni ca: mălura, fuzarioza, tăciunele, sfâşierea frunzelor etc.
 • Permite pătrunderea unei cantităţi mai mari de substanţă activă în plantă, aceasta acţionând chiar şi în condiţii dificile;
 • Asigură rezistenţa la spălarea soluţiei de către ploaie şi o capacitate mărită de absorbţie (căderea precipitaţiilor la o oră după utilizarea amestecului nu necesită o nouă aplicare);
 • Permite reducerea cantităţilor de soluţie utilizate cu până la 30% (economie de timp, bani şi resurse de mediu).

BREAK-THRU® S240 potenţează efectele pesticidelor şi a fertilizanţilor foliari în condiţii nefavorabile:

 • Eliberează substanţa activă chiar şi în condiţii de secetă sau temperatură ridicată
 • Când buruienile sunt deja mature şi fortificate
 • Când cultura este acoperită cu praf
 • După o perioadă ploioasă, când stratul de ceară al plantei este mai gros
 • Când suprafaţa de contact a plantelor este limitată (e.g.: spice)
 • Când este necesară acoperirea totală a suprafeţei (e. g.: petale de trandafir)
 • Ajută la dizolvarea formulelor solide (e.g.: WG și WP)

Prin urmare, BREAK-THRU® oferă o sferă largă de aplicare. În plus, are un efect semnificativ asupra dimensiunii picăturilor din soluţie.

Utilizare/Culturi

Pentru a respecta legislaţia în vigoare şi a nu depăşi limita maxim admisă trebuie urmărite instrucţiunile de pe etichetă. Înainte de a utiliza BREAK-THRU® S240 se recomandă testarea compatibilităţii sale.

Cultură Doză Momentul aplicării
Culturi de câmp şi legume Pesticide sistemice 100–200 ml/ha Pentru a îmbunătăţi umectarea, difuzarea şi absorbţia.
Pesticide de contact 50–125 ml/ha Pentru a îmbunătăţi umectarea şi difuzarea substanţelor.
Pepiniere, livezi şi viţă de vie 200-300 ml/ha În funcţie de stadiul de dezvoltare.

Pentru ofertă și detalii produs contactați reprezentantul Chemark Rom: