Fungicid cu acţiune preventivă şi curativă împotriva manei la culturile de tomate, cartof şi viţa de vie.

Acţiune preventivă
Distrugerea sporilor manei înainte ca infectarea să aibă loc

Acţiune curativă
Blocarea creșterii miceliului ciupercii în primele 2-3 zile după infecţie

SUBSTANŢĂ ACTIVĂFORMULARECERTIFICATFIRMĂ PRODUCĂTOARE

Are în compoziţia sa două substanţe active, cymoxanil şi zoxamid, cu mecanisme de acţiune diferite. Cimoxanil penetrează rapid și este uniform redistribuit în frunze, inhibă producerea și extinderea infecţiei precum și înmulţirea (sporularea) agentului patogen.

Activitatea preventivă este dată de capacitatea cymoxanilului de a distruge sporii de mană, înainte de instalarea infecţiei.
Activitatea curativă este dată de capacitatea substanţei de a bloca dezvoltarea miceliului în primele 2-3 zile de la instalare.
Zoxamid este o substanţă de contact cu acţiune preventivă, inhibă dezvoltarea zoosporilor, stopează alungirea tubului polinic în primele cicluri de diviziune în nucleu şi previne pătrunderea fungilor în celulele plantei.
Are un efect secundar de combatere a Botritis spp şi Alternaria spp. Produsul Lieto este rezistent la spălare şi se recomandă alternarea în aplicare cu alte produse de protecţie a plantelor, dar nu mai mult de cinci aplicări pe sezon.

.

Tratamentele se executa conform fişei tehnologice, în alternanţă cu alte fungicide, păstrând un interval de 7-10 zile între tratamente.
În cultura cartofului, produsul LIETO poate fi aplicat pe toată perioada de vegetaţie, începând cu fenofaza de 3-4 frunze adevărate, până aproape de recoltare.
În cultura de tomate, produsul LIETO poate fi aplicat începând cu fenofaza de formare a bobocilor florali, până la coacerea completă a fructelor.
În cultura viţei de vie, produsul LIETO poate fi utilizat începând cu fenofaza de scuturare completă a florilor, până la intrarea în pârgă a fructificaţiilor. LIETO are efect şi în combaterea scoriozei şi a putregaiului negru şi are efect secundar şi în combaterea putregaiului cenuşiu. Numărul maxim de tratamente pe perioada de vegetaţie este de 5, respectând un interval de 7-10 zile între tratamente.

CULTURADOZAMOMENTUL APLICĂRII
Cartof450 g/hade la BBCH 21-89 (maxim 5 aplicări)
Tomate400 g/hade la BBCH 13-89 (maxim 5 aplicări)
Viţă de vie400 g/hade la BBCH 14-89 (maxim 5 aplicări)
  1. Acţiune preventivă, curativă și antisporulantă;
    2. Eficacitate deosebită datorită efectului sinergic al zoxamidului și cimoxanilului;
    3. Eficace împotriva manei cu rezistenţă la fenilamide;
    4. Rezistenţă la spălare;
    5. Permite alternanţa tratamentelor