SEED SPRINT este un îngrăşământ starter microgranulat cu o concentraţie mare de fosfor, total solubil şi uşor de asimilat, având rol important în primele faze de dezvoltare ale sistemului radicular.

Accelerează procesul de germinaţie
Determină formarea rapidă a rădăcinilor
Răsărire uniformă
Creşte viteza de dezvoltare vegetativă
Spor producţie pe soluri cu fosfor blocat
SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE FIRMĂ PRODUCĂTOARE


Azot (N): 12%
Fosfor (P2O5): 43%
Acizi humici: 1%
(HUMIFIRST® WG)
Sulf (SO3): 5%
Zinc (Zn): 0,5%


Azot (N): 12%
Fosfor (P2O5): 43%
Acizi humici: 5%
(HUMIFIRST® WG)
Sulf (SO3): 5%
Zinc (Zn): 0,8%

microgranule Tradecorp International

Acțiune

O problemă des întâlnită la înfiinţarea culturilor este aceea că tinerele plante nu reuşesc să extragă suficienţi nutrienţi din sol deoarece materia organică aflată în sol în mod natural nu este distribuită uniform. De asemenea pe terenurile unde se practică agricultura intensivă s-a constatat că fertilizarea de bază nu furnizează plantelor necesarul optim de micro şi macroelemente. În ambele situaţii rezultă de multe ori carenţe de nutriţie greu de corectat, un start lipsit de vigoare al culturilor, rezistenţă scăzută la boli şi dăunători şi inevitabil pierderi de producţie.

Seed Sprint oferă o formulare modernă, inovatoare şi eficientă.


Formulare

  • Microgranule cu solubilitate ridicată.
  • Granulozitate uniformă, care permite poziţionarea exactă, lângă rădăcină.
  • Aplicare localizată, precisă şi uniformă la semănat prin utilizarea unui aplicator

Substanțe active


FOSFOR 43%

Fosforul este pus la dispoziţia plantelor din momentul apariţiei rădăcinilor (fosforul este unul din elementele cele mai puţin mobile în sol, distanţa optimă de absorbţie a acestui element pentru porumb este de 2,5 mm la nivelul rădăcinilor). Aplicarea localizată a îngrăşământului, concomitent cu semănatul, în imediata apropiere a seminţelor permite ca nivelul de utilizare al fosforului să se apropie de 100%.


ACID HUMIC

Îmbunătăţeşte regimul humusului, având o contribuţie importantă la îmbunătăţirea calităţii structurale a solului. Acizii humici aprovizionează direct plantele cu substanţe nutritive şi fac mult mai accesibili nutrienţii din sol.


AZOT 12%

Azotul asigură dezvoltarea iniţială a plantei imediat după răsărire.


SULF 5%

Sulful este constituent de bază ai aminoacizilor si implicit ai proteinelor nou formate. Are un rol esenţial in sinteza clorofilei, intrând în compoziţia enzimelor necesare în acestui proces. Intervine în metabolismul azotului, cunoscută fiind sinergia N-S.


ZINC 0,8% sau 0,5%

Indispensabil proceselor enzimatice imediat după germinare.


Utilizare/Culturi

Seed Sprint H5 poate fi administrat cu uşurinţă cu ajutorul unui aplicator, care permite poziţionarea exactă a produsului în imediata apropiere a seminţelor.

Cultură Doză Observații
Grâu 25 kg/ha Administrat concomitent cu semănatul
Porumb 25–30 kg /ha
Floarea-soarelui
Sfeclă de zahăr
Soia
Leguminoase
Rapiţă 20 kg/ha
Legume 25–35 kg /ha

Efectul Seed Sprint

Promoție Seed Sprint

Comandă
SEED SPRINT
ŞI PRIMEŞTI BONUS
APLICATOR APV AUSTRIA!

Sună un reprezentant CHEMARK ROM

*Ofertă supusă unor termeni și condiții.