Ruinex – pentru descompunerea și mineralizarea resturilor vegetale

Cu fiecare recoltă se extrag din sol cantităţi importante de elemente nutritive care ar trebui compensate prin aplicarea de îngrăşăminte.

Se ştie că atât menţinerea, cât şi îmbunătăţirea stării de fertilitate a solului sunt condiţionate, în primul rând, de existenţa materiei organice în sol. Aceasta se realizează prin administrarea de îngrăşăminte organice şi prin valorificarea cât mai eficientă a resturilor vegetale (paie, vreji, colete, tulpini de porumb şi floarea-soarelui), precum şi a buruienilor existente pe teren.

La îndemâna agricultorilor se găseşte însă, o sursă importantă pentru creşterea fertilităţii solului şi anume resturile vegetale. Acestea  totalizează cca. 1,5-2 t/ha substanţă uscată (rădăcini şi mirişte), la care  se mai adaugă,în funcţie de cultură, cca. 2 t paie, 2 t tulpini de floarea-soarelui, 5-6 t tulpini de porumb etc.

În tabelul următor putem observa raportul dintre recolta principală şi recolta secundară:

Culturile

Raportul dintre recolta principală şi recolta secundară

1

2

Grâu de toamnă boabe:paie (1:1.3)
Orz şi orzoaică boabe:paie (1:1)
Secară boabe:paie (1:1.5)
Ovăz boabe:paie (1:1.5)
Porumb boabe:tulpini (1:1.6)
Sfeclă de zahăr rădăcini:frunze şi colete (1:1)
Sfeclă furajeră rădăcini:frunze (1:0.5)
Cartofi tuberculi:vreji (1:0.5)
Floarea-soarelui seminţe :tulpini (1:3)
Rapița pentru ulei seminţe :tulpini (1:3)
In pentru seminţe seminţe :tulpini (1:3)
Fasole boabe boabe:vreji (1:1.5)
Mazăre boabe boabe:vreji (1:1.5)
Soia boabe:vreji (1:1.5)

 

S-a demonstrat în mod practic că, fără existenţa materiei organice în sol, indiferent ce cantitate de îngrăşăminte chimice se aplică, nu se obţin producţii corespunzătoare. De exemplu, prin eliminarea completă a paielor de pe teren, producţia de grâu scade continuu, chiar dacă doza de îngrăşăminte chimice creşte.

Capacitatea productivă a solului se depreciază continuu ca urmare a diminuării şi epuizării suportului său reprezentat de materia organică. Prin ea se furnizează substanțele nutritive necesare plantelor și se mijlocește sinteza humusului, acea substanţă specifică solului care reprezintă depozitul trofic şi energetic al fertilităţii.

În acest fel, resturile vegetale îşi pot aduce un aport important la îmbunătăţirea fertilităţii solului. Se apreciază că jumătate din cantitatea de humus şi de elemente nutritive care au fost folosite de culturi se poate compensa prin folosirea resturilor vegetale.

Aportul de elemente nutritive din resturile vegetale

NP2O5K20SCaO

Resturile vegetale de pe 1 ha de cereale păioase pot aduce în sol peste 400 kg de humus.

De ce Ruinex?

preview

Ruinex  accelerează descompunerea resturilor  vegetale în sol cu ajutorul fungilor Trichoderma sp., ce au în compoziţia lor fitohormoni. Produsul descompune resturile organice rămase după recoltă şi se asigură că nutrienţii vitali ai solului rămân în sol şi nu se pierd în atmosferă.

Beneficiile pe care le aduce Ruinex:

  1. Creşte conţinutul de humus din sol;
  2. Reduce rezerva de agenţi patogeni din sol – principalul ingredient, Trichoderma spp. este foarte eficient împotriva fuzariozei – aproximativ 50% din agenţii patogeni sunt distruşi;
  3. Creşte eficienţa fertilizanților;
  4. Se reduce consumul utilajelor agricole cu aproape 30% -ca urmare a îmbunatăţirii nivelului de humus, solul devine mai uşor de lucrat;
  5. Asigura sporuri de producţie de până la 10%;
  6. Fermierul îşi produce singur un fertilizator natural;
  7. Investiţia în sol, care reprezintă practic fundaţia pentru creşterea plantelor.

Efecte vizibile după folosirea produsului Ruinex:

– paiele sunt mai fragile;

– paiele capătă o culoare închisă, ceea ce indică faptul că procesul de descompunere este accelerat şi nutrienţii sunt încorporaţi în sol.

Ruinex se aplică direct pe resturile vegetale imediat după recoltare sau înainte de semănat. Doza de aplicare este de 1-2 litri/ha. Ruinex se poate amesteca cu toate pesticidele şi toţi fertilizanţii, exceptând bactericidele.

Pentru detalii si comenzi :