SPRAY PLUS

Cum îmbunătăţim randamentul tratamentelor în câmp doar prin reducerea duritaţii apei?

Apa dură reduce eficienţa aplicării îngrășămintelor și a pesticidelor.

Cele mai multe dintre îngrășăminte și pesticide sunt încărcate negativ și, prin urmare, sensibile la duritatea apei, cauzată de prezenţa bicarbonatului de calciu și de magneziu în apele dure. Reacţionând cu Ca2+ și Mg2+, ingredientele active sau surfactanţii formează cristale insolubile, provocând pierderi considerabile de eficacitate și bani. Cuticula reprezintă un strat care este bogat în ceară. Ea acoperă epiderma frunzelor, mugurii de tineri și alte organe aeriene ale plantelor. Cuticula are proprietăţi hidrofobe, adică este impermeabilă pentru apă.

Spray Plus face să conteze fiecare picătură de pesticide și îngrășăminte foliare!

Spray Plus neutralizează cationii de calciu și magneziu, lăsând astfel ingredientele active complet libere și gata de a fi absorbite de către plantă. Spray Plus vă asigură că substanţele active vor aduce o eficienţă și o omogenitate maximă.

DOVADA :

TRATAMENTE

1 Erbicid (pre-emergent)metazaclor
2 FungicidDifenoconazol +
paclobutrazol
3 Erbicid (post-emergent)Quizalofop-p-etil
4 Regulator de cretere
/ fungicid
Difenoconazol +
paclobutrazol
5 FungicidTebuconazol +
azoxistrobin
6 InsecticidClorpirifos +
bifentrin + tiacloprid
7 DesicantDiquat

Prin folosirea Spray Plus puteţi:

• Neutraliza bicarbonaţii
• Reduce pH-ul
• Obţine o eficacitate maximă
a pulverizării.

Spray Plus este un îngrășământ CE care conţine:
225 g / l Azot Ureic (N) și 600 g / l Sulf (SO3)

Reguli de efectuare a amestecurilor cu Spray Plus

Adăugaţi în rezervorul echipamentului de stropit fertilizanţii foliari, pe rând.
Pentru o dizolvare corectă, mai întîi adaugaţi produsele cu formulare solidă, apoi pe cele lichide.