Resturile vegetale precum paiele, vrejurile, coletele, tulpinile de porumb şi floarea-soarelui, precum şi buruienile existente pe teren pot asigura o rezervă naturală de macro și microelemente precum azot, fosfor, potasiu, sulf, bor, zinc, mangan.

Se apreciază că jumătate din cantitatea de humus şi de elemente nutritive care au fost folosite de culturi se poate compensa prin folosirea resturilor vegetale. Aflați din videoclipul de mai jos ce cantități de elemente nutritive puteți valorifica după recoltarea culturilor de grâu, porumb, floarea soarelui.

Nutrienții conținuți în resturile vegetale nu sunt eliberați complet din primul an. Printr-o încorporare corespunzătoare, culturile următoare beneficiază doar de un sfert din azotul şi fosforul reintroduse în sol. Descompunerea şi mineralizarea se desfașoară lent și poate dura chiar 3-4 ani, depinzând de activitatea microorganismelor, de pH, temperatură şi umiditate, dar şi de continutul in celuloză si lignină al resturilor vegetale.

Produsul Ruinex accelerează descompunerea și mineralizarea resturilor vegetale cu ajutorul complexului de trei bacterii din specia Bacillus sp., împreună cu ciuperca Trichoderma sp., asigurând păstrarea în sol a nutrienţilor vitali rezultaţi. Microorganismele prezente în concentrație ridicată în acest preparat biologic acționează ca agenți de descompunere a celulozei şi ligninei, prin secreția unor enzime care accelerează acest proces.

Ruinex se aplică direct pe sol și resturile vegetale, imediat după recoltare sau înainte de semănat. Doza de aplicare variază între 1 şi 3 litri/ha, în funcție de masa de resturi vegetale rămase în urma recoltării. Pentru creşterea eficacității produsului, se recomandă o încorporare uşoară (8-12 cm), astfel încât produsul împreună cu resturile vegetale pe care a fost aplicat să ajungă în stratul superficial al solului (în special în situațiile în care există covor de resturi vegetale pe sol).

După folosirea produsului RUINEX:

  • paiele sunt mai fragile
  • paiele capătă o culoare închisă, ceea ce indică faptul că procesul de descompunere și mineralizare este accelerat
  • efecte vizibile încă din prima lună de la aplicare
Efectul Ruinex după aplicarea la paie – după 1 zi, la 10 zile și la 18 zile.

RUINEX- ajută fermierii să-și producă o parte din îngrășăminte pe cale naturală

  • cu Ruinex, se măresc cantităţile de nutrienti disponibilizați din primul an cu cel putin 25% prin accelerarea descompunerii resturilor vegetale rezultate în urma procesului de recoltare
  • fermierul poate reduce consumul de îngrăşăminte convenționale proporțional cu aportul de nutrienți adus de resturile vegetale

RUINEX- ameliorează solul

Reduce rezerva de agenţi patogeni din sol – principalul ingredient, Trichoderma spp. este foarte eficace împotriva fuzariozei – aproximativ 50% din agenţii patogeni sunt distruşi;

Având în compoziție atât bacterii, cât şi fungi, produsul este eficace atât pe solurile acide, cât şi pe cele alcaline, atât pe resturile vegetale încorporate, cat şi pe cele rămase la suprafața solului;

RUINEX- rentabil și fără lucrări suplimentare

  • se reduce consumul utilajelor agricole cu aproape 30% – ca urmare a îmbunătăţirii structurii solului, solul devine mai uşor de lucrat;
  • produsul are o mare flexibilitate în utilizare, putând fi aplicat împreună cu erbicide, fungicide sau insecticide, fără a necesita o trecere suplimentară (ex. aplicare cu glifosat pe mirişte sau cu erbicide pre-emergente, etc.)

RUINEX este recomandat prin excelență pentru o agricultură durabilă, pentru ameliorarea solurilor deteriorate, conservarea resurselor naturale şi reducerea poluării. Este certificat pentru agricultura organică.

Ruinex ajunge acum în ferma ta prin Chemark Rom! Contactează-ne pentru mai multe detalii!

Solicită consultanţă!